Από την ημερίδα δεν θα μπορούσε να λείπει και μία εισαγωγή στον Ελληνικό ερευνητικό χώρο στον τομέα του πετρελαίου.

Η Γωνιά Έρευνας πρόκειται για μία ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές και εταιρίες. Σε ένα πλαίσιο διαδραστικής παρουσίασης και αλληλεπίδρασης των ερευνητών με τους συμμετέχοντες θα δοθεί η ευκαιρία συζήτησης και προβληματισμού στον ερευνητικό τομέα των πετρελαϊκών.

Εκτός από την παρουσία αξιόλογων ερευνητών, σχετικών με τη θεματολογία του συνεδρίου, το παρόν θα δώσει και το ΕΠΙ.νοώ η δομή διασύνδεσης έρευνας και επιχειρηματικότητας του Ε.Μ.Π., για γενικότερη ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Όλοι οι σύνεδροι θα έχουν τη ευκαιρία να συμμετέχουν στη γωνιά της έρευνας στα διαλείμματα της ημερίδας!

Ερευνητές