Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις παρακάτω εταιρείες και φορείς για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους.

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ


ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ