Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, MSc στις «Τεχνολογίες της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Δ/ντής Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Ομίλου Energean Oil & Gas.

10ετής εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων Υγείας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σε περιβάλλοντα με ενδεχομένως υψηλή συγκέντρωση υδροθείου Πιστοποιημένος Επικεφαλής Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Συστημάτων Ποιότητας ISO 9000/94 από την TÜV Greece και ως Υπεύθυνος Ασφαλείας για Λιμενικές Εγκαταστάσεις με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας από τον Ελληνικό Νηογνώμονα.