Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Επικεφαλής του τομέα Process Safety στη Management Force.

Έχει διατελέσει Τεχνικός Ασφαλείας, Σύμβουλος Ασφαλείας και Υγείας και Process Safety Advisor στη Management Force.