Χημικός Μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χημικός Μηχανικός και Technical Manager στα Διυλιστήρια της MOTOR OIL από το 1991.