Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ MBA από το ALBA Graduate Business School.

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Εμπειρία & στη βιομηχανία των θερμοπλαστικών, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2006.