Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εργάζεται ως Commercial Sales Manager στην CORAL από τον Noέμβριο του 2017.

Υπεύθυνη Ιδιολειτουργούμενου Δικτύου Πρατηρίων Shell.