Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική από το Imperial College London.

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

12+ χρόνια εμπειρία στον τομέα του φυσικού αερίου και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων και ιδιωτικών έργων.