Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Διδακτορικό στον τομέα της Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών του Ε.Μ.Π.

Εργάζεται στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Ασφάλειας και στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης από το 2013, με βασικό αντικείμενο την ασφάλεια διεργασιών.

Έχει εκπονήσει μελέτες για μεγάλες εταιρίες σε διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των πετρελαιοειδών, χημικών, τσιμέντων, μεταλλευτικών, τροφίμων και φαρμακευτικών, σε Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Ρουμανία και Άμπου Ντάμπι.