Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ.

Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών. Μέλος ΔΕΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών από το 2001.

Μηχανικός Διεργασιών (Process Engineer) και Μηχανικός Παραγωγής (Operations Engineer) στην Petrola Hellas (1998 – 2001)