Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ομότιμος Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

30 χρόνια πείρα σε σχεδιασμό, οικονομική ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας χημικών βιομηχανιών και διυλιστηρίων πετρελαίου στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α.