Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, MSc στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με ειδίκευση στον Εφοδιασμό και Διακίνηση Προϊόντων (Logistics) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

3 χρόνια εμπειρία στον κλάδο κατασκευής όπλων και πυρομαχικών, 7+ χρόνια απασχόληση στον τομέα της ενέργειας και, συγκεκριμένα, του φυσικού αερίου Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2006.
.