Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται στον προγραμματισμό και ανάπτυξη θερμοδυναμικών μοντέλων για την περιγραφή της ισορροπίας φάσεων συστημάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που περιέχουν πολικές ενώσεις.