1. Η εκπαίδευση του Χημικού Μηχανικού & προοπτικές στην πετρελαϊκή βιομηχανία, Δημήτριος Καρώνης – EΜΠ
 2. Ομιλία PetroChemDay, Αργύριος Λυγερός – ΕΜΠ
 3. Εισαγωγή στην έρευνα πετρελαίου, Νικόλαος Πασαδάκης – Πολυτεχνείο Κρήτης
 4. Πετρελαϊκά Συστήματα και η σημασία του στις έρευνες Υδρογονονανθράκων , Κωνσταντίνος Νικολάου – ENERGEAN
 5. Κύριες διεργασίες σε ένα διυλιστήριο, Βασίλειος Πετούσης – MOTOR OIL
 6. Εταιρικές Πωλήσεις (B2B), Κίρκη Καλαντζή – CORAL
 7. Κανόνες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον Πρίνο, Βασίλης Τσέτογλου – ENERGEAN
 8. Process Hazard Analysis – PHA, Θεόδωρος Κρανιδιώτης – MANAGEMENT FORCE
 9. Τεχνικές ανάλυσης βιομηχανικής επικινδυνότητας και η σημασία τους, Έλσα Γεώργιζα – ERGONOMIA
 10. Μελέτη και Σχεδιασμός Πετρελαϊκών εγκαταστάσεων – Ρόλος του Χημικού Μηχανικού, Βασίλειος Δεληγιάννης – ENOIA
 11. Ο Κλάδος των λιπαντικών και η συμβολή του Χημικού Μηχανικού, Ανδρέας Ντόντος – ELDON’S
 12. Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ ως Διαχειριστή, Αντιόπη Μερτζεμέκη, Γεωργία Ζερβά, Νίκος Μπότης, Σταματία Παπαδοπούλου – ΔΕΣΦΑ
 13. Χρήσεις και εμπορία Φυσικού Αερίου , Στυλιανός Μπίκος – ΔΕΠΑ