Ο MANAGEMENT FORCE GROUP είναι ένας ηγετικός όμιλος στο τομέα του HSE( Health Safety Environment), δηλαδή στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και περιβάλλοντος, καθώς και στο Risk Management στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η MANAGEMENT FORCE SA, είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου, με έδρα την Ελλάδα (Αθήνα) και ιδρύθηκε το 1999 από τον Dr Γεώργιο Δ. Πανόπουλο και τους συνεργάτες του. Σήμερα, ο όμιλος MANAGEMENT FORCE GROUP έχει επεκταθεί σε δεκατρείς διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, στην Ασία καθώς και στη Βόρεια Αφρική, διευρύνοντας συνεχώς τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Μόνιμος στόχος της εταιρείας Management Force Group είναι η συνεχής και βιώσιμη ανάπτυξη της, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της και προσφέροντας συνεχώς βελτιωμένα και καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες και υπηρεσίες σε αυτούς.

Οι πελάτες της MANAGEMENT FORCE ανήκουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας αλλά κυρίως προέρχονται από τους κλάδους των κατασκευών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, της ενέργειας, της βιομηχανίας, του δημοσίου καθώς και του τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών. Έτσι, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς έχει στο δυναμικό της έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες, μεταξύ αυτών και χημικούς μηχανικούς.

Τέλος, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η MANAGEMENT FORCE εκτός από τις χορηγίες στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που πραγματοποιεί, παρέχει διαλέξεις με θέμα την υγιεινή και την ασφάλεια σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στην Αλβανία.