Η διεθνής εταιρία ΕΝΟΙΑ παρέχει υπηρεσίες (consulting και project management) σε όλους τους τομείς της μηχανικής μέσω του παγκόσμιου δικτύου της. Περιέχει κέντρα στην Αθήνα, το Κάιρο, το Ντουμπάι, ενώ διαθέτει γραφεία και σε άλλες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη διαχείριση μεγάλων έργων, νομικές υπηρεσίες, μελέτες ασφαλείας (HAZOP studies), μελέτες κέρδους για το συγκεκριμένο έργο, ενώ εξειδικεύεται και σε σχεδιαστικές υπηρεσίες μηχανικού (πχ. σωληνώσεις, μηχανές). Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από το ευρύ φάσμα μηχανικών που συμμετέχει στην εταιρία.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας δομούνται σε τρεις τομείς: ενέργεια, έργα υποδομής και βιομηχανία. Όσον αφορά την ενέργεια, η εταιρία πραγματεύεται την παραγωγή (μέσω συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών), τη μετάδοση, την παροχή, αλλά και την αποθήκευση της ενέργειας. Στα έργα υποδομής συμπεριλαμβάνονται υδραυλικά έργα παροχής νερού, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, κατασκευή λιμανιών, αυτοκινητοδρόμων και άλλων. Τέλος, η εταιρία εξειδικεύεται και στην παροχή βιομηχανικών υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους, όπως την πετροχημική, τη χημική, τη βιομηχανία αυτοκινήτου και άλλες.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα της δραστηριότητας της εταιρίας, τον Ιανουάριο του 2018 η εταιρία Motor Oil Hellas ανέθεσε στην ΕΝΟΙΑ το έργο της αναβάθμισης του διυλιστηρίου. Το έργο περιείχε την εγκατάσταση νέων τμημάτων εξοπλισμού (συστήματα ψύξης, αντλίες, δεξαμενές), αλλά και την εγκατάσταση εξαρτημάτων στις διεπιφάνειες μεταξύ νέων και παλιών τμημάτων εξοπλισμού .

Η εταιρία ΕΝΟΙΑ αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο, μιας και δίνει μεγάλη σημασία και επενδύει στο εργατικό της δυναμικό και στην τεχνολογική καινοτομία, στοιχεία τα οποία αποτελούν ενδείξεις για μια επιτυχημένη και πολλά υποσχόμενη εταιρία. Ακόμη είναι δεσμευμένη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και αυτό φαίνεται από το ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παγκόσμιου οργανισμού προτύπων ISO 9001:2008.