Η Ελλάδα, ως χώρα στην οποία εξορύσσονται μόνο μικρές ποσότητες φυσικού αερίου έχει ανάγκη από εισαγωγές για την κάλυψη των αναγκών της. Κύριος πάροχος φυσικού αερίου είναι η Ρωσία. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ) μεριμνά για τη μεταφορά του εν λόγω καυσίμου από τα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα, ως και την Πελοπόννησο. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΕΣΦΑ, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, φροντίζει για την ομαλή λειτουργία και ασχολείται με τη διαχείριση του δικτύου διακίνησης φυσικού αερίου. Με στόχους του την προστασία της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και πρωτίστως της αριστείας ο ΔΕΣΦΑ τοποθετεί πάντοτε στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του την ελληνική κοινωνία.

Το Εθνικό Σύστημα μεταφοράς Φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον ελλαδικό χώρο αποτελείται από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, μήκους 512 χιλιομέτρων που μεταφέρει αέριο υπό υψηλή πίεση ( περί τα 70 bar ) από τα βόρεια σύνορα με τη Βουλγαρία έως την Αττική. Κλάδοι του συγκεκριμένου αγωγού τροφοδοτούν περιοχές της Θράκης, της Α. Μακεδονίας, της Θεσσαλίας αλλά και της Βόρειας Πελοποννήσου. Το μεγάλου εύρους προαναφερθέν δίκτυο αγωγών ελέγχεται από έξι κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, με σταθμούς μέτρησης- ρύθμισης, βαλβιδοστάσια και ξεστροπαγίδες. Επιπλέον, σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης διασφαλίζουν ότι η πίεση μειώνεται κατάλληλα από αγωγούς υψηλής σε αγωγούς μέσης πίεσης, ελέγχουν το αέριο ως προς την περιεχόμενη ενέργεια και του προσδίδουν χαρακτηριστική οσμή ώστε να εναρμονίζεται με τη νομοθεσία. Ακόμη, σταθμοί συμπίεσης, ελέγχου και τηλεπικοινωνιών πλαισιώνουν το δίκτυο συνεπικουρούμενα από τεχνικά συστήματα προστασίας, όπως αντικεραυνικά και καθοδική προστασία.

Για την διασφάλιση κάλυψης αυξημένης ζήτησης αερίου, στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνεται σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη νήσο Ρεβυθούσα, νότια της Αττικής. Το LNG μεταφέρεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (περίπου -160 oC) και ατμοσφαιρική πίεση από τις δεξαμενές των εν λόγω πλοίων στις δύο δεξαμενές του νησιού χωρητικότητας 130.000 κ.μ. , όπου αποθηκεύεται για μελλοντική, εκ νέου αεριοποίηση και χρήση στο εθνικό δίκτυο. Ο ΔΕΣΦΑ καταβάλλει προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας, μέσω συνεχών αναβαθμίσεων. Κατά την 1η φάση, που ολοκληρώθηκε το 2007 ενισχύθηκε η δυνατότητα παραλαβής φορτίου και αεριοποίησης αυτού, ενώ το 2009 ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εν λόγω κατασκευή έδωσε τη δυνατότητα στο ΔΕΣΦΑ να πουλάει πλεονάζουσα ενέργεια, ώστε να εξασφαλίσει επιπρόσθετο κέρδος. Τέλος, πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της τρίτης και μεγαλύτερης δεξαμενής του νησιού, συνολικής χωρητικότητας 95.000 κ.μ. . Ο σταθμός της Ρεβυθούσας αποτελεί δίχως αμφιβολία μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τη χώρα, καθώς υπάρχουν μόλις 13 αντίστοιχοι σταθμοί σε όλη την Ευρώπη.

Συμπερασματικά, πρόκειται αναμφίβολα για μία εταιρεία που συνεισφέρει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας, τόσο σε οικονομικό και κοινωνικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Εφόσον μάλιστα το φυσικό αέριο παρεισφρέει ως καύσιμο μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο στις ζωή όλων των πολιτών, η ανοδική πορεία του ΔΕΣΦΑ μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.