Το Chemecon, ως καινοτόμος και δραστήριος σύλλογος νέων Χημικών Μηχανικών, έχει ως πρωταρχικό του μέλημα την ενημέρωση, την εξοικείωση των φοιτητών της σχολής με το επάγγελμά τους και την παρουσίαση των προοπτικών που ανοίγονται μπροστά τους. Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω, το Chemecon επιχειρεί να διοργανώσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία ημερίδα αφιερωμένη στον κύκλο του πετρελαίου.

Αναλυτικότερα, ο θεσμός του Petrochem Day αποτελεί μία πρωτοβουλία των εθελοντών του συλλόγου και στοχεύει στην ενημέρωση και διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των εταιρειών που ασχολούνται με τον κλάδο του πετρελαίου. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ομιλίες αναφορικά με όλα τα στάδια που ακολουθεί ένα προϊόν μίας βιομηχανίας πετρελαίου, από την παραγωγή μέχρι την διανομή και την πώληση, τόσο σε εμπορικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Εκτός αυτού, θα υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής συζήτησης με εργαζόμενους των εταιρειών πάνω σε θέματα που άπτονται της έρευνας στον τομέα του πετρελαίου και των προϊόντων του, αλλά και της καθημερινότητας που ακολουθεί ένα στέλεχος μιας βιομηχανίας.

Συνολικά, ο θεσμός του Petrochem Day αποτελεί μία καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, αφού δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα κάτι ανάλογο που θα θέτει στο κέντρο του το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού στις βιομηχανίες πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η επεξεργασία του πετρελαίου αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι Χημικοί Μηχανικοί και γι’ αυτόν το λόγο, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.