Το Chemecon στοχεύει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές της σχολής Χημικών Μηχανικών με το αντικείμενο των σπουδών τους και να τους προετοιμάσει για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ο σύλλογός μας διοργανώνει δράσεις που εστιάζουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, το Chemecon μέσω της συνεχούς ενημέρωσης της ιστοσελίδας του, προωθεί όλες τις εξελίξεις τόσο γύρω από τον τομέα της χημικής μηχανικής, όσο και γύρω από την αγορά εργασίας. Τέλος, φροντίζει για την ένταξη των φοιτητών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, φέρνοντας σε επαφή τους νέους φοιτητές με άλλους μεγαλύτερων ετών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αναλυτικότερα, τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη στην βιομηχανία αρωμάτων Vioryl και στην βιομηχανία σαπουνιών Papoutsanis. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί κι άλλες εκπαιδευτικές εκδρομές σε βιομηχανίες όπως: Apivita, Παπαδοπούλου, ELPEN, ΤΙΤΑΝ, AirLiquide, Korres. Μέσω αυτών, ο σύλλογός μας έχει βοηθήσει περισσότερους από 300 συμφοιτητές μας να καταλάβουν καλύτερα το ρόλο ενός Χημικού Μηχανικού στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παγκόσμιας οικονομίας. Μάλιστα, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά τα σχόλια που λαμβάνουμε από τις φόρμες αξιολόγησης των επισκέψεών μας, που μας παρακινούν να οργανώνουμε περισσότερες δράσεις. Πέρα από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, το Chemecon επιχειρεί να καλλιεργήσει στους φοιτητές τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας, μέσω της διεξαγωγής διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων. Τον Μάιο του 2015, πραγματοποιήθηκε το πρώτο workshop με τίτλο “Product development with Mondelez” με επίκεντρο της ανάγκες του σύγχρονου χημικού μηχανικού και μέσα στις επόμενες χρονιές μέχρι σήμερα τα “Soft Skills seminar for Engineers”, “Workshop for Softskills by Nestle & Αέλια”, CV for Chemical Engineers, Presentation Skills (Content), Marketing & Sales Webinar και Presentation Skills (Delivery).

Στον τομέα της ενημέρωσης, το 2014 δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα του Chemecon, μέσω της οποίας ξεκίνησε να πραγματοποιείται η πληροφόρηση για πρώτη φορά των φοιτητών της σχολής Χημικών Μηχανικών σχετικά με εξελίξεις στον τομέα της χημικής μηχανικής τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της παγκόσμιας βιομηχανίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάρτηση άρθρων, που έχουν γραφτεί από τους εθελοντές του συλλόγου μας καθώς και συνεντεύξεων από σημαντικά πρόσωπα που έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τους αναγνώστες μας. Τέλος, το Chemecon μεριμνεί για την ενημέρωση των φοιτητών μέσω της αποστολής newsletter με μία μικρή εισαγωγή για τα άρθρα μας.

Συνολικά, ο σύλλογός μας λειτουργεί με γνώμονα την ενημέρωση των συμφοιτητών μας και τη βελτίωση του ακαδημαϊκού χώρου. Τέλος, επειδή υπάρχει αρκετή άγνοια γύρω από το επάγγελμα μας στην Ελλάδα, το Chemecon επιδιώκει για την καλλιέργεια ολοένα προσφορότερων συνθηκών για την άνθηση και αναγνώριση των χημικών μηχανικών.